Welkom op de website van JANSE Advocatuur

Mijn naam is Miranda Janse. Op deze website vindt u onder meer informatie over het kantoor, de specifieke rechtsgebieden waarop ik u kan bijstaan, financiële informatie en een aantal links. Vindt u niet wat u zoekt? Voelt u zich dan vrij om, vanzelfsprekend vrijblijvend, contact met mij op te nemen via telefoon of het contactformulier.

Lees verder

 

Over mij

Sinds 2006 ben ik werkzaam als advocaat, waarbij ik mij gespecialiseerd heb in het jeugd- en familierecht. U kunt bij mij terecht voor zaken over:

Ik ben betrokken, gedreven en heb een redelijk directe benadering bij het behartigen van uw belangen. Daarbij sta ik uiteraard voor uw belang. Wat ik daarbij belangrijk vind, is dat er oog is voor het belang van de kinderen. Ik probeer daarom waar mogelijk vanuit dat perspectief de zaak te benaderen. Dit betekent ook dat ik altijd eerst zal proberen om in overleg tot een oplossing van het geschil te komen.

Echtscheiding of beëindiging van uw relatie

Wanneer u te maken krijgt met een echtscheiding of verbreking van een relatie, staat uw wereld eigenlijk op zijn kop. Nagenoeg alles verandert. Als er ook nog kinderen bij betrokken zijn, verandert er voor hen ook heel veel en moeten zij daarin ook begeleid worden. Dat betekent dat deze periode niet alleen veel (juridische) zaken geregeld moeten worden, maar ook dat vaak sprake is van veel verschillende emoties.

Het is dan prettig om uw belangen te laten behartigen en te kunnen overleggen over beslissingen die genomen moeten worden om te komen tot een afwikkeling en om zicht te krijgen op hoe de toekomst eruit gaat zien. Ik sta u graag bij.

Na echtscheiding of verbreking van de relatie

Ook na de echtscheiding kunnen zich situaties voordoen waarin bijstand van een advocaat wenselijk is. Zo kunnen omstandigheden wijzigen, waardoor bijvoorbeeld alimentatie herberekend moet worden. Ook kunnen andere afspraken die gemaakt zijn, bijvoorbeeld over de kinderen en de zorgregeling of omgangsregeling, in de praktijk anders uitpakken dan u als ouders hebt voorzien. Wanneer sprake is van ouderlijk gezag, kunnen zich conflicten voordoen in de uitoefening daarvan. U kunt het met elkaar oneens zijn over een beslissing die moet worden genomen voor uw kind(eren). Verder kan het zijn dat de afspraken over de verdeling van de gemeenschap van goederen of de afwikkeling van de huwelijksvoorwaarden niet (kunnen) worden nagekomen, waardoor u bijstand nodig hebt om dit alsnog te kunnen afwikkelen.

Ook in al deze situaties is het belangrijk om te pogen om in onderling overleg tot nieuwe afspraken of tot een compromis te komen. Overleg creëert immers het beste draagvlak voor de uiteindelijke uitvoering van de regeling of de afspraken. Wordt u het niet eens, dan kunnen de geschilpunten worden voorgelegd aan de rechtbank.

Erkenning en afstamming

Het komt steeds vaker voor dat stellen kinderen krijgen zonder dat zij gehuwd zijn. In dat geval is het niet zo dat de andere ouder vanzelf juridisch ouder wordt van het kind. Daarvoor moet de andere ouder het kind erkennen. Het komt voor dat de relatie al geëindigd is voordat de erkenning heeft plaatsgevonden en de toestemming om het kind te mogen erkennen niet langer verleend wordt. De rechtbank kan dan om vervangende toestemming voor erkenning worden gevraagd, zodat u toch de juridische ouder van het kind kunt worden. Andersom biedt de wet in gevallen ook gronden om een erkenning te vernietigen. Een veelgehoord misverstand over erkenning is nog steeds dat ouders menen al het nodige te hebben geregeld door de erkenning, dus ook het ouderlijk gezag. Ouderlijk gezag moet echter afzonderlijk geregeld worden. Bent u het daar niet over eens, dan kan de rechtbank beslissen of u wel of niet gezamenlijk het ouderlijk gezag zult gaan uitoefenen.

Ook over afstamming kunnen zich de nodige conflicten voordoen, bijvoorbeeld wanneer een vrouw zwanger is en ontkent dat de man de verwekker is. Andersom kan eveneens gebeuren: dat de man wel een kind erkend heeft, maar niet de biologische vader is. In beide gevallen biedt de wet mogelijkheden (gerechtelijke vaststelling vaderschap en ontkenning vaderschap).

Jeugdbescherming

 

Ook in het jeugdbeschermingsrecht heb ik inmiddels ruime ervaring opgedaan in de loop der jaren. Of nu sprake is van relatieproblemen of niet, het kan altijd voorkomen dat er zorgen zijn over een kind en Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming betrokken raakt. Wanneer een verzoek tot (verlenging van een) ondertoezichtstelling of machtiging uithuisplaatsing wordt verzocht aan de rechtbank, kunt u goed bij mij terecht. Ook in dit soort procedures is het immers van belang dat uw mening goed verwoord wordt en in het juiste juridische kader wordt geplaatst. Ondersteuning door een goede advocaat is dan eigenlijk onontbeerlijk.

Is al sprake van een ondertoezichtstelling en bent u niet tevreden over de uitvoering van de ondertoezichtstelling, dan biedt de wet mogelijkheden om geschillen daarover voor te leggen aan de rechtbank op grond van de geschillenregeling. Ook hierin geldt dat het overleg soms tot betere oplossingen leidt. Ik zal dan ook, in overleg met u uiteraard en indien de situatie daartoe aanleiding geeft, overleg met een gezinsvoogd zoeken alvorens een procedure bij de rechtbank op te starten.

Financiën en meer

Tijdens de eerste bespreking zal worden gekeken of u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand. U kunt nadere informatie daarover vinden op www.rechtsbijstand.nl. Indien u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, zal ik mijn werkzaamheden op basis van een met u overeen te komen uurtarief in rekening brengen.

Links en downloads

Algemene Voorwaarden
www.rechtspraak.nl
www.villapinedo.nl
www.advocatenorde.nl
www.rechtsbijstand.nl
www.raadvoordekinderbescherming.nl
www.jeugdzorgnederland.nl